Uitagenda
Zien en doen
Plan bezoek

COVID-19 maatregelen omtrent evenementen in Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn vindt evenementen van groot belang voor de levendigheid, onderlinge verbondenheid en de economie in onze stad en dorpen. Het college van B&W heeft daarom 3 maatregelen genomen om evenementenorganisatoren nu te ondersteunen. Alle evenementenorganisatoren die bij ons bekend zijn, zijn hiervan op de hoogte gebracht. Als u hierna nog vragen heeft, vragen kunt u stellen via de contactgegevens bij het onderwerp.
 

Maatregel 1: subsidies publieksevenementen en springplankevenementen voor 2020 

Het is onduidelijk wanneer evenementen weer mogen worden georganiseerd. In het geval dat een evenement wordt verplaatst naar een andere datum binnen één jaar na de oorspronkelijke datum, blijft de subsidietoekenning van 2020 gewoon staan. Er is daartoe geen actie nodig vanuit de organisator.  Wijzigt de opzet en/of begroting van het evenement sterk, dan is het belangrijk om dit kenbaar te maken via subsidiebureau@apeldoorn.nl.

Heeft u een nieuwe datum voor 2021 of 2022 in gedachten? Stem dit af met de evenementendesk van Apeldoorn Marketing: Michaela Luttenberg via m.luttenberg@apeldoornmarketing.nl.

Helaas zullen sommige evenementen helemaal niet door kunnen gaan, ook niet op een later moment. Dat heeft in sommige gevallen ook financiële gevolgen. Voor de evenementen die géén doorgang kunnen vinden vanwege de coronacrisis, blijft de subsidie toegekend voor de kosten en verplichtingen die al zijn aangegaan. Organisatoren kunnen in dat geval de gemeente inzicht geven in de reeds gemaakte kosten en aangegane verplichtingen via subsidiebureau@apeldoorn.nl.
 

Maatregel 2: leges voor vergunningen

Reeds verleende vergunningen: de leges voor reeds verleende vergunningen voor evenementen die niet kunnen doorgaan, worden niet opnieuw in rekening gebracht indien het evenement wordt verplaatst naar een ander moment binnen één jaar na de oorspronkelijke datum. Er is daartoe geen actie nodig vanuit de organisator. 
Kan het evenement helemaal niet doorgaan, ook niet op een latere datum? Dan ontvangt de organisator de leges terug. Contactpersoon voor dit onderwerp is Edwin Linde, hij is ter bereiken via apvvergunningen@apeldoorn.nl.

Lopende aanvragen: alle nu nog lopende aanvragen voor evenementen tot en met 1 september 2020 worden ingetrokken, waardoor er geen leges te hoeven worden betaald. Er is daartoe geen actie nodig vanuit de organisator.
 

Maatregel 3: verduurzamen evenementen uitgesteld

Eerder dit jaar heeft wethouder Jeroen Joon aangekondigd dat Apeldoorn de komende tijd flinke stappen wil zetten met het verduurzamen van evenementen. Per 1 januari 2021 zou een drietal maatregelen van kracht gaan. Concreet gaat het om het verbod op wegwerpplastic, een zwaardere beoordeling van duurzaamheid bij de subsidieaanvraag en de duurzaamheidsparagraaf bij het aanvragen van een vergunningen.

Echter, we weten nu al dat door de noodmaatregelen de meeste evenementen waar juist zou worden proefgedraaid met diverse verduurzamingsoplossingen, niet doorgaan. De coronacrisis zorgt ook breder dan dit onderwerp voor veel onzekerheid in de evenementenbranche. Daarom is besloten de maatregelen met een jaar uit te stellen tot 2022. 
Meer over verduurzamen van evenementen >>
 

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf geïnformeerd!