Uitagenda
Zien en doen
Plan bezoek

Dodenherdenking 2023 in Apeldoorn

do 4 mei 2023

Al decennialang herdenken we op 4 mei alle slachtoffers die zijn omgekomen in oorlogsgebieden. 

In Apeldoorn vindt op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking plaats. In de Grote Kerk en het Oranjepark wordt er stilgestaan bij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere slachtoffers van oorlogsgeweld. Op het Eerbewijs in Loenen op donderdag 4 mei 203 - een herdenking waarbij op een unieke wijze oorlogsslachtoffers worden herdacht door hen een gezicht te geven - worden oorlogsslachtoffers herdacht. Op donderdfag 4 mei is er ook een openbare herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk aan de Kerkweg in Beekbergen.


Dodenherdenking Oranjepark / Grote Kerk

In de Grote Kerk wordt vanaf 18.45 uur een herdenking gehouden en iedereen is daarbij van harte welkom.  Bij deze herdenking zijn vooral jongeren betrokkenen, die met muziek en het voordragen van teksten stil staan bij de verschillende slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van slachtoffers van oorlogsgeweld na 1945.

Leerlingen van Gigant en SPMA  zijn in de voorbereiding hierop nog druk aan het oefenen om de 4 mei herdenking in de Grote Kerk goed te laten verlopen. In de afgelopen week zijn de muziekstukken uitgekozen, die zorgen voor de muzikale omlijsting.

Een vocaal ensemble van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap zal ook een lied  ten gehore brengen.  De twee verhalen zullen  worden voorgedragen door leerlingen van de het Stedelijk Gymnasium. Deze verhalen gaan over:

 • De joodse familie Binasch
 • De verzetstrijder Jan Schut

Aansluitend is de stille tocht, die rond 19.20 uur vertrekt bij de Grote Kerk en naar het Oranjepark voert. Daar zal aansluitend bij het oorlogsmonument “de man met de vlag” de jaarlijkse dodenherdenking worden gehouden. De Stichting Bevrijding ’45 organiseert deze herdenking om stil te staan bij alle Nederlandse burgers en militairen die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties, waar ook ter wereld.

Tijdens deze herdenking in het park zal onze burgemeester Ton Heerts in een toespraak ook kort stilstaan bij de betekenis van deze vierde mei. Na de kranslegging door de burgemeester en het blazen van de taptoe is er om 20.00 uur twee minuten stilte. Een leerling van het Veluws College Walterbosch zal een gedicht voordragen. Daarna zullen kransen worden gelegd. In het park zal de muzikale ondersteuning worden verzorgd door muziekverenging Klarenbeek.

Het tijdschema is als volgt:

 • 18.30 uur: De Grote Kerk is open
 • 18.45 uur: Herdenkingsprogramma
 • 19.20 uur: Opstellen voor de stille tocht en vertrek van de Stille Tocht
 • 19.45 uur: Aankomst stille tocht in het Oranjepark, opstellen bij het monument
 • 19.45 uur: Toespraak door de burgemeester van Apeldoorn Ton Heerts
 • 19.57 uur: Kranslegging door de burgemeester van Apeldoorn
 • 19.59 uur: Signaal ‘Last Post’
 • 20.00 uur: Twee minuten stilte, daarna wordt het Wilhelmus gespeeld
 • 20.05 uur: Genodigden leggen bloemen en kransen

Meer informatie >>


‍Eerbewijs in Loenen

Vanaf 12.30 uur vindt op het Nationaal Ereveld in Loenen het Eerbewijs plaats, met naast de kranslegging, minuut stilte ook bijdragen van o.a. Hanke Bruin Slot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Els de kom kleindochter van verzetsstrijder Anton de Kom en John van Eerd op het programma. Deze herdenking is vrij toegankelijk

Het Eerbewijs in Loenen is een herdenking waarbij op een unieke wijze oorlogsslachtoffers worden herdacht door hen een gezicht te geven. Op 4 mei wordt hier stilgestaan bij de gevolgen van oorlog, de echo die doorklinkt op het leven van de slachtoffers, hun nabestaanden en de generaties daarna. De organisatie wil met Eerbewijs graag de herinnering aan iedereen die is omgekomen overbrengen op volgende generaties. De organisatie wil je ook vragen, als het mogelijk is, iemand van een jongere generatie mee te nemen naar de herdenking.

Je bent van harte uitgenodigd om op woensdag 4 mei 2022 deze herdenking bij te wonen op Nationaal Ereveld Loenen. Kun je niet aanwezig zijn? Volg de herdenking dan live via Omroep Gelderland of op YouTube.

12.15 uur Voorprogramma
met o.a. Het Indisch Onze Vader en voordrachten door jongeren onder leiding van Theater Na de Dam.

13.30 uur Herdenkingsceremonie bij de kapel met bijdragen van:
Els de Kom, kleindochter van verzetsstrijder Anton de Kom
Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Jon van Eerd en Jeugdorkest het Britten
Leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn
Binyomin Jacobs, opperrabbijn

Taptoe, één minuut stilte, het Wilhelmus
Kranslegging

De gastvrouw tijdens de herdenkingsceremonie is Aldith Hunkar.
Het programma wordt muzikaal ondersteund door Jeugdorkest het Britten.


Dodenherdenking in Beekbergen

Op woensdag 4 mei is er ook een openbare herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk aan de Kerkweg in Beekbergen. Deze bijeenkomst is ook live te volgen via kerkdienstgemist.nl  Aansluitend start bij de kerk de stille tocht naar het oorlogsmonument in het Teixeira de Mattospark aan de Loenenseweg voor de Dodenherdenking met medewerking van Harmonieorkest PJB. Tijdens deze dienst worden  in het bijzonder twaalf omgekomen burgers uit Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen herdacht. Vervolgens worden kransen en bloemen gelegd door locoburgemeester Wim Willems, nabestaanden, vertegenwoordigers van groeperingen en individuele deelnemers.

Het programma is als volgt:
18.30 uur: kerkdeuren open
19.00 uur: herdenkingsbijeenkomst
19.40 uur: vertrek stille tocht 
19.55 uur: aankomst in het park
19.58 uur: Taptoe-signaal
20.00 uur: 2 minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus
20.05 uur: overdracht zorg monument
20.10 uur: kransen en bloemen leggen
20.20 uur: defilé langs het monument
20.30 uur: koffie en thee voor aanwezigen

Meer informatie >> 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf geïnformeerd!