Uitagenda
Zien en doen
Plan bezoek

Open Monumentendagen

Zaterdag 10 en zondag 11 september 2022

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 zijn er in en om Apeldoorn weer tal van bijzondere locaties te ontdekken!

Bijzondere locaties

Op plekken binnenkijken waar normaal de deuren gesloten blijven…. Dat kan tijdens de Open Monumentendagen! Ga mee op een unieke ontdekkingstocht door Apeldoorn en omgeving en laat je verrassen door de bijzondere plekjes die onze stad rijk is. Niet alleen staan de deuren wagenwijd voor je open. Er worden ook speciale activiteiten georganiseerd, vaak inspelend op het thema van de landelijke Open Monumentendagen. Oriënteer je, voordat je op pad gaat, op het programma. Sommige activiteiten en openstellingen zijn alleen zaterdag, andere uitsluitend op zondag. Alle deelnemende panden zijn gratis te bezoeken. 

De gratis programmaboekjes zijn per eind augustus 2022 verkrijgbaar bij de CODA-vestigingen, bij verschillende boek- en tijdschriftenwinkels in Apeldoorn en op verschillende locaties in de dorpen. Rond eind augustus kun je het programmaboekje ook hier downloaden. 


Thema: duurzaam duurt het langst

Ieder jaar is er sprake van een overkoepelend thema voor de Open Monumentendagen, waarbij het verzoek aan alle deelnemende landen is om dit thema te volgen. Voor 2022 is het thema Sustainable Heritage oftewel Duurzame Monumenten. Dit jaar is de organisatie op zoek gegaan naar een geschikte Nederlandse vertaling van dit thema en is er gekozen voor: Duurzaamheid "Duurzaam duurt het langst".


Alle locaties in één overzicht

1. Station Royaal

Het centrale informatiepunt voor de Open Monumentendagen vind je in Station Royaal in het stationsgebouw van Apeldoorn. Vrijwilligers informeren je hier over het programma en beantwoorden eventuele vragen.

Station Royaal is een gemeentelijk monument en een herkenbare toegangspoort voor Apeldoorn en omgeving. Bewoners, werkenden en bezoekers worden hier gastvrij ontvangen; informatievoorziening, sfeer en gezelligheid staan op deze plek centraal. Je kunt er flexwerken, vergaderen, ontmoeten, iets eten en drinken of op de trein wachten. Daarnaast biedt Station Royaal werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Datum en tijd: Zaterdag 11 september: 10.00 – 17.00 uur, Zondag 12 september: 10.00 – 17.00 uur
 • Adres: Stationsplein 4,7311 NZ Apeldoorn
 • Meer informatie >>

 

2. Onze Lieve Vrouwekerk 

De Onze Lieve Vrouwekerk is de oudste rooms-katholieke kerk in Apeldoorn. Ze is in 1895 gebouwd en in 1898 in gebruik genomen naar een ontwerp van de architecten J.Th. J. Cuypers en J. Stuyt. De kerk is een fraai voorbeeld van neogotiek. Bij een bezoek kun je genieten van de rijke inventaris van kerk en schatkamer. Je krijgt ook informatie over het landelijk netwerk van GroeneKerken en de plannen voor de komende jaren. 

 • Datum en tijd: Afwijkende openingstijden in verband met eucharistieviering: Zaterdag 10 september 10.00 – 16.00 uur; Zondag 11 september: 13:00 – 16.00 uur 
 • Adres: Hoofdstraat 18, Apeldoorn
 • Meer informatie >>


3. Kantoor voormalige Gasfabriek

In 1862 begon men met de bouw van een Apeldoornse gasfabriek. De eerste twintig jaar was de gasfabriek particulier bezit, in 1883 werd ze door de gemeente overgenomen. In de fabriek werden kolen gestookt. Het gas dat daarbij vrijkwam werd opgeslagen in een grote gashouder en van daaruit verdeeld over de straatlantaarns. Nederland ging in de jaren ‘60 massaal over op aardgas. Het gehele Apeldoornse fabriekscomplex is daarna afgebroken, alleen het kantoor is blijven staan. Lange tijd heeft het dienst gedaan als slaaphuis voor daklozen. Vanaf 2018 heeft de nieuwe eigenaar het pand volledig gerenoveerd. Op de verdiepingen zijn appartementen en studio’s gerealiseerd. De begane grond bestaat uit kantoorruimte. 

 • Datum en tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september: 11.00 – 17.00 uur 
 • Adres: Stationsstraat 124, Apeldoorn
 • Meer informatie >>
   

4. ACEC

Het bedrijfsverzamelgebouw ACEC is een prachtige locatie om de geschiedenis van de industriële toepassing van elektriciteit te laten zien. Het is ook een plek waar verschillende organisaties het verleden koesteren en geïnspireerd aan de toekomst werken. Tijdens de Open Monumentendagen geven heel veel organisaties die gevestigd zijn in ACEC informatie over hun activiteiten.

 • Datum en tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september: 11.00 – 17.00 uur 
 • Adres: Roggestraat 44, Apeldoorn
 • Meer informatie >>


5. Paleis Het Loo

Welke rol speelt duurzaamheid in het verleden, heden en de toekomst van Paleis Het Loo? Kom tijdens de Open Monumentendag kijken op het stallenplein en de stallenlaan!
Leer over duurzame oplossingen zoals de ijskelder in de 17e eeuw, ontmoet de tuindienst die met oog voor de biodiversiteit de tuinen onderhoudt en praat mee over de uitdagingen van het verduurzamen van het museum in de toekomst. Het stallenplein is dit weekend gratis opengesteld voor bezoekers van de Open Monumentendagen. Je kunt de paardenstallen en koetsen bekijken en de hele dag vertellen medewerkers van Paleis Het Loo over duurzaamheid in het verleden, het heden en de toekomst. 

 • Datum en tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september: 11.00 – 17.00 uur 
 • Adres: Toegang via het Entreegebouw van Paleis Het Loo bij de parkeerplaats, Koninklijk Park 16, 7315 JA Apeldoorn
 • Meer informatie >>


6. Nordica Woningen 

Na het alarmerende rapport van de  Club van Rome (1972) en de energiecrisis (1973) bedacht de toenmalige directeur van woningbouwcorporatie Ons Huis, de heer David Schaling, een nieuw soort energiezuinige woning. Dit resulteerde in twee dubbele proefwoningen die in 1980 werden opgeleverd. Bedenker David Schaling heeft tot zijn dood (begin deze eeuw) contact onderhouden met de bewoners en het implementeren van nieuwe energiebesparende technieken gestimuleerd. Geheel in zijn geest leven de huidige bewoners nog steeds volgens dit gedachtegoed. Tijdens de Open Monumentendagen kun je de woonvertrekken bezichtigen en krijg je uitleg van de eigenaar.

 • Datum en tijd: 
  Zaterdag 10 september: 11.00 – 17.00 uur 
  Zondag 11 september: 12.00 - 17.00 uur
 • Adres: Maria Stuartstraat 43, Apeldoorn
 • Meer informatie >>

7. Kerschoten, wederopbouwwijk met duurzame ambitie

Kerschoten is in 2013 door het rijk aangewezen als een wederopbouwwijk van nationaal belang vanwege de unieke combinatie van groenstructuur, stedenbouwkundige opzet en architectonische samenhang en kwaliteit. De wijk is ook geselecteerd om als eerste in Apeldoorn energieneutraal te worden. Een schoolvoorbeeld van verduurzaming met behoud van cultuurhistorische kwaliteit op wijkniveau. Op beide dagen van 11:00 tot 17:00 doorlopend rondleidingen (30-45 min) door de wijk, het park en langs drie kunstwerken door gidsen van het Apeldoorns GidsenCollectief; de laatste groep start om 16:00. Er zijn ook optredens van de BigBand Apeldoorn in het Koningspark tussen 13:30 en 15:30 uur. 

 • Datum en tijd : Zaterdag 10 en zondag 11 september: 11.00 – 17.00 uur 
 • Meer informatie >>
   

​8. De Wenumse Watermolen

De Wenumse Watermolen is de oudste maalvaardige kopermolen op de Veluwe en hij is nog steeds in werking, dankzij de inzet van vrijwillige molenaars. Het complex rond de watermolen bestaat uit de molenvijver (de wijert), de beek, de molen zelf, een houtgestookte veldoven om brood te bakken en diverse andere gebouwen. De watermolen zelf is een rijksmonument en diverse andere gebouwen op het terrein zijn ook erkend als rijks- of gemeentelijk monument. Op beide dagen is er een expositie in de molen en kun je de molen bezichtigen met uitleg door vrijwilligers.

 • Datum en tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september: 11.00 – 17.00 uur 
 • Adres: Oude Zwolseweg 160, Wenum-Wiesel
 • Meer informatie >>


9. De Zeeuwshe Knoop

Dit rijksmonument werd in 1909 ontworpen door architect Chris Wegerif (1859-1920) als woonhuis voor de uit Zeeland afkomstige beeldhouwer Pieter Puype (1874-1942). De bouwstijl, die kenmerkend is voor deze architect, draagt het stempel van de Nieuwe Kunst en kent invloeden van de Engelse Arts and Craftsbeweging, de Weense Sezession en de Art Nouveau. Op beide dagen kun je het interieur op de begane grond van het woonhuis bezichtigen en het voormalig atelier bekijken. 

 • Datum en tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september: 11.00 – 17.00 uur 
 • Adres: Tutein Noltheniuslaan 14 
 • Meer informatie >>
   

10. Schoorsteen Hoogakkerlaan 2

In 1886 richtte Th. Mensing samen met zijn zoon H.B. Mensing een bedrijfje op met de naam Nederlandsche Stoom Chemische fabriek Mensing & CO Fabrique de Faience Artistique. Het bedrijf droeg ook wel de naam Ned. Wrijfglazuur & Bijtsfabriek. De firma Mensing was de uitvinder van de was- en kleurglazuur, veel toegepast als afwerking van houtwerk. Het gebouw dateert nog voor een deel uit de late 19e eeuw. Het fabriekje is thans woonhuis en pedicurepraktijk. Tijdens de Open Monumentendagen kun je schoorsteen bezichtigen met uitleg van de eigenaar.

 • Datum en tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september: 11.00 – 17.00 uur 
 • Adres: Hoogakkerlaan 2 
 • Meer informatie >>
   

11. Koning Willem III Kazerne

De Koning Willem III kazerne fungeert primair als opleidingscentrum voor de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast is het ook het hoofdkwartier van het Operationeel Ondersteuningscommando Land van de Koninklijke Landmacht. Tijdens de Open Monumentendagen kun je het lesgebouw bezichtigen via de aangegeven looproute. Je wordt ingedeeld in een groep en een jongerengids leidt je rond om kennis te maken met het gebouw.

 • Datum en tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september: 11.00 – 17.00 uur
 • Adres: Frankenlaan 70, Apeldoorn 
 • Meer informatie >>


 

12. 10kV station en 50kV station

Dit karakteristieke gebouw is een fraai voorbeeld van een succesvolle transformatie van een industrieel gebouw naar een duurzame woning. 

 • Datum en tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september: 11.00 – 17.00 uur
 • Adres: Talingweg 207, Apeldoorn
 • Meer informatie >>

 

12b. Het 50 kV station Oude Beekbergerweg

De elektrificatie kwam in Apeldoorn vanaf 1920 van de grond. Hieraan vooraf ging de oprichting van de Provinciale en Gemeentelijke Elektriciteitsmaatschappij (PGEM) in 1915. De PGEM kreeg de opdracht tot elektrificatie van de hele provincie. 

13. Politieacademie

De politieacademie is gevestigd in het voormalige aartsbisschoppelijke kleinseminarie, de vooropleiding voor jongens tot priester. Door een teruglopend leerlingenaantal sloot het complex zijn deuren in 1973. Sinds 1975 leidt de politieacademie politiemensen op; er zijn opleidingen in het basispolitieonderwijs en vakspecialistische opleidingen en er worden seminars gehouden. Het gebouw is een rijksmonument uit 1935 en ontworpen door architect Jan van Hardeveld. 

 • Datum en tijd: Zondag 11 september van11.00 – 17.00 uur 
 • Adres: Arnhemseweg 346-348, Apeldoorn 
 • Meer informatie >>
   

14. Voormalig zendstation Radio Kootwijk

Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark op de Veluwe bij Apeldoorn in één van de mooiste en meest uitgestrekte natuurgebieden van Nederland. In de eerste helft van de 20e eeuw vormde het zendstation een belangrijke communicatieverbinding tussen Nederland en zijn toenmalige koloniën, met name Nederlands-Indië. Tegenwoordig is Radio Kootwijk een evenementen- en vergaderlocatie met een totaal eigen karakter. Tijdens de Open Monumentendagen kun je het hoofdgebouw bezichtigen; gidsen vertellen in de zenderzaal over de geschiedenis van Radio Kootwijk. Daarnaast staan bewoners uit het dorp met hun kraampjes in de nissen van het voormalige zendstation en verzorgen ook de catering.

 • Datum en tijd: uitsluitend te bezoeken zaterdag 10 september van van 11.00 tot 16.00 uur 
 • Adres: Radioweg 1, Radio Kootwijk 
 • Meer informatie >>


15. Landgoed Deelerwoud

Landgoed Deelerwoud is een van de weinige plekken in Nederland die als wildernis bestempeld kan worden. Het Landgoed is al ruim anderhalve eeuw onafgebroken afgesloten voor het publiek, een enclave van rust op de drukke Veluwe. Hierdoor is het wild nauwelijks schuw en kan het overdag ongestoord laveien (voedsel zoeken in bos en veld). Het landgoed omvat 690 hectare grond en strekt zich uit van Hoenderloo tot Woeste Hoeve. Let op: het is niet toegestaan om vrij te wandelen op het landgoed. Uitsluitend toegankelijk met een tijdslot, verstrekt in het Dorpshuus.

 • Datum en tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september: 11.00 – 16.00 uur 
 • Adres: Aanmelden in het Dorpshuus, Paalbergweg 26, 7351 AG Hoenderloo 
 • Meer informatie >>

 

16. Heldringkerk en Museum Kleine Arcke

In een prachtige, landschappelijke setting nabij het voormalige terrein van Het Jongenshuis, bevinden zich de Heldringkerk en het Museum Kleine Arcke. Het terrein is lopend en per fiets vrij toegankelijk.Tijdens de Open Monumentendagen zijn de Heldringkerk en het Museum Kleine Arcke opengesteld. De Heldingkerk is één van de oudste gebouwen van Hoenderloo. De Kleine Arcke is het kleinste huis van Hoenderloo. 

 • Datum en tijd:
  Zaterdag 10 september: 11.00 – 17.00 uur
  Zondag 11 september: 12.00 – 17.00 uur 
 • Adres:
  Adres: Heldringkerk: Heldringsweg 10
  Museum Kleine Arcke: Heldringsweg 17 
 • Meer informatie >>


 

17. De Middelste Molen

Aan het Apeldoorns Kanaal in Loenen staat Papierfabriek en Museum De Middelste Molen. Hier wordt op duurzame wijze met eeuwenoude machines gewerkt. Veel grondstoffen die al een eerder leven gehad hebben (spijkerbroeken, olifantenpoep, riet, geldsnippers, koolzaad) worden bij De Middelste Molen in papier verwerkt. Onder andere kunstenaars maken graag gebruik van dat papier. De Molen bestaat nu 400 jaar en is de enige fabriek in Nederland waar nog met een waterrad en stoommachine papier wordt gemaakt. Bezoekers zijn van harte welkom om het ambachtelijk proces te aanschouwen en de papierwinkel te bezoeken.

 • Datum en tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september: 10.00 – 16.00 uur 
 • Adres: Kanaal Zuid 497, Loenen 
 • Meer informatie >>


Mystery Monument Diner

Voor iedereen die op zoek is naar een heerlijke maaltijd op een avontuurlijke, bijzondere locatie is er dit jaar, na het succes van de afgelopen jaren, op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september opnieuw het Mystery Monument Diner. De precieze locatie kom je vlak voor de tijd pas te weten! Op deze interessante, monumentale plek staan de tafels klaar om heerlijk te eten en te drinken. Tijdens het eten wordt meer verteld over de bijzonderheden van de verrassende locatie en word je uitgenodigd om ook zelf van deze plek te genieten. Een compleet avondje uit voor alle leeftijden! Meer informatie >>


 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf geïnformeerd!